Continu verbeteren bedrijfsrendement door het nemen van de juiste teeltbeslissingen …

Iedere onvolledige, verkeerde of te laat genomen teeltbeslissing kost in principe geld. Erger nog, fouten werken langer door en stapelen zich op. Zo heeft ieder bedrijf een maximaal haalbare productie. Deze maximum productie neemt af naar mate er meer verkeerde beslissingen worden gemaakt.

De doelstelling van DeliGrow is het in kaart brengen van de risico’s in elke teeltfase door het continu updaten van praktijkadviezen. Deze basis adviezen heeft u altijd voor handen, waardoor er meer tijd overblijft om samen met uw teeltadviseur complexere teeltmaatregelen te bespreken.

Om de praktijkervaringen te bundelen is DeliGrow samenwerkingsverbanden aangegaan met innovatieve teeltadviseurs en hebben wij per gewas een stuurgroep van gebruikers waarmee we regelmatig contact hebben en ontwikkelingen afstemmen.

Cucumber Crop Science: de rode draad voor het omgaan met teeltrisico’s gedurende de teelt

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Teeltrisico’s per gewasstadium…

Het teeltadvies behandelt per teeltstadium de belangrijkste aspecten en risico’s en is hierdoor tevens uitermate geschikt voor de opleiding van uw teeltman. Teeltkennis die jaarlijks wordt bijgehouden is onmisbaar geworden vanwege de complexere bedrijfsvoering. Het verdelen van uw aandacht over meerdere zaken gaat niet zelden ten koste van de teelt. Met DeliGrow kunt uw teeltman altijd terugvallen op eerdere praktijkervaringen.

Voor meer informatie kunt u persoonlijk contact opnemen met Gerrit Goedknegt, telefoon: 06-14992472.